Benefitting everybody as much as possible

How can we benefit everybody as much as possible? Shouldn't our aim in society to benefit everybody?

YAML Kategorija

Why don't we focus on benefitting eachother?


Nėra sub-kategorijų.


Balsas (nebūtinas) (nesiųsti pranešimų) (nebūtinas)
Prašome prisijungti.

Manau, kad tai gali būti blogas tikslas asmenims. Pavyzdžiui, tarkime, kad turiu vaiką. Jei siekčiau, kad visi būtų naudingi, tuomet turėčiau apleisti savo vaiką. Manau, kad maksimizuoti (kas būtų naudinga visiems kiek įmanoma) taip pat gali būti netinkamas tikslas: reikia poilsio ir laisvalaikio, laiko sau, kad neperdegtume.

I think this might be a bad aim for individuals. For example, suppose I have a child. If I were to aim to benefit everybody, then I would have to neglect my child. I think that maximizing (benefiting everybody as much as possible) also might not be a good aim: we need rest and leisure, time to ourselves, in order not to burn out.    : transiency
    :  -- 
    :  -- 
    

Samuel,