Problemos: VisuomenėSocial WelfareSveikata.

Laimės matmenys

+8  

Apibrėžus abstrakčias dimensijas, kurios geriausiai koreliuoja su žmonių laime, galima būtų modeliuoti žmonių judėjimą toje erdvėje, kad galėtume sąmoningai siekti maksimalios socialinės laimės.

YAML Idėja

Iki šiol turėjome „Maslovo poreikių piramidės“ idėją, kuri apėmė tokius poreikius:

 1. Savirealizacija: pilno savo potencialo pasiekimo, įskaitant kūrybinę veiklą.
 2. Savivertė ir pripažinimas: prestižo ir pasiekimo jausmas.
 3. Socialiniai poreikiai: intymūs santykiai, draugai.
 4. Saugumo poreikiai: saugumas, stabilumas.
 5. Fiziologiniai poreikiai: maistas, vanduo, šiluma, poilsis.

Tačiau net sugrupuotos šios kategorijos neatrodo labai pragmatiškos - joms trūksta instruktyvumo ir išsamumo (matematiškai -- "pakankamumo") atvaizduojant sritis, į kurias turėtume kreipti dėmesį, kad taptume laimingi(-os). Pvz., žmogus gali būti nelaimingas dėl ligos ar psichologinės būklės, tačiau Maslow poreikių hierarchija nenurodo šios kategorijos, arba asmuo gali būti nelaimingas dėl teigiamų potyrių trūkumo, ko taip pat neapima Maslowo hierarchija.

Todėl, norėdamas rasti pragmatiškesnę ir išsamesnę „universalią formulę“, padėsiančią draugams tapti laimingais, „laimę“ analizavau empiriškai, klausdamas „koks yra minimalus baigtinis sričių rinkinys, visiškai apimantis žmonių nelaimingumo priežastis?“, ir empiriškai identifikavau šias pragmatines kategorijas:

 1. Prasmė: savarankiškai apibrėžti tikslai, idėjos ir veiklos, sukuriančios gyvenimo prasmę.
 2. Sveikata: fizinės ir psichinės būsenos.
 3. Santykiai: žmonių santykiai ir veikla.
 4. Finansai: tai dar viena socialinio bendravimo forma, suteikianti prieigą prie įvairius poreikius tenkinančių paslaugų.
 5. Potyriai: gyvenimo potyriai taip pat daro įtaką mūsų laimei.

Be to, identifikavau keletą klausimų, leidžiančių suprasti šių sričių priklausomybės faktorius, bei sugrupavau juos čia, kad žmonės galėtų jais pasinaudoti savarankiškai diagnozuoti savo gyvenimo problemas ir surasti veiksmus, kurių reikia imtis joms adresuoti.

Taigi ši poreikių klasifikacija yra šiek tiek abstraktesnė ir išsamesnė, diagnostinė, ir instruktyvesnė, ir leidžia identifikuoti, ką reikėtų daryti, jog taptume laimingas(-omis). Būtent, ji sako, -- jog jei kas nors yra nelaimingas(-a), tai taip yra dėl vieno iš penkių aukščiau išvardytų veiksnių, ir ne dėl ko nors kito, ir tokiu būdu nurodo, kokius sąrašus dalykų reikėtų kurti norint tapti laimingais(-omis).

Įdomu tai, kad šias sritis šiuolaikinis mokslas lyg ir supranta daug geriau nei Maslowo sritis, ir tikriausiai leistų lengviau mums jas tiesiogiai optimizuoti. Pavyzdžiui:

 1. Prasmė:
  • M1. Profesiniai siekiai ir savirealizacija.
   • Kodėl? Išvardykite profesinius iššūkius, kuriuos jaučiate esant prasmingus.
   • Kaip? Išvardykite idėjas ar principus (kuriais tikite), kaip įveikti tuos iššūkius.
   • Ką? Išvardykite projektus, kurių pagrindas yra šie principai, arba juos įgyvendina.
  • M2. Išskirkite 3-4 iš toliau pateiktų dalykų, kurie jums teikia didžiausią laimę.
   • [ ] Visuomenė ir socialinė meilė
   • [ ] Vaikų auginimas ir asmeninė meilė
   • [ ] Buvimas su draugais ir nuotykiai
   • [ ] Problemų sprendimas ir naujovės
   • [ ] Dvasinis intymumas ir bendradarbiavimas
   • [ ] Fizinis intymumas ir jausmų tyrinėjimas
   • [ ] Menas, emocijos ir saviraiška
   • [ ] Technologijų kūrimas ir sistemų inžinerija
   • [ ] Mokslas, matematika ir Visatos paslaptis
   • [ ] Kažkas kita (aprašykite)
 2. Sveikata:
  • H1. Išvardykite jausmus / skausmus / nepatogumus. (Kas konkrečiai, ir ką su jais būtų galima padaryti?)
  • H2. Išvardykite ilgaamžiškumo rizikas. (Kas konkrečiai, ir ką su tuo būtų galima padaryti?)
 3. Santykiai:
  • R1. Išvardykite žmones, su kuriais norite kurti ar pagerinti santykius, ir kaip.
 4. Finansai:
  • F1. Pinigų srautai: turtas. Išvardinkite, kokie dalykai ar procesai kiekvieną mėnesį papildo jūsų sąskaitą pinigais.
  • F2. Pinigų srautai: įsipareigojimai. Kokie dalykai ar procesai kiekvieną mėnesį sunaudoja arba išima pinigus iš jūsų sąskaitos?
  • F3. Kokias prekes / paslaugas pirktų, jei turėtumėte neribotą pinigų kiekį?
   • Išvardinkite produktus ar/ir paslaugas: kur ir kokia kaina galima nusipirkti?
  • F4. Kurie 3–4 iš toliau išvardytų dalykų jums dabar teiktų didžiausią laimę, jei turėtumėte?
   • [ ] Kosmoso kelionės
   • [ ] Vertingos įmonės
   • [ ] Puikūs žmonės svarbiems darbams
   • [ ] Aukštesnės kokybės maistas
   • [ ] Patogesnės sąlygos dažniau sportuoti
   • [ ] Grožis ir galimybės dažniau gerai atrodyti
   • [ ] Kelionės ir galimybės dažniau susitikti su konkrečiais draugais
   • [ ] Prieiga prie spec. techninės įrangos ir infrastruktūros
   • [ ] Prieiga prie spec. informacinių sistemų ir tinklų
   • [ ] Prieiga prie pažangių medicinos ir bioinžinerijos priemonių ir paslaugų
   • [ ] Kita (paaiškinkite)
 5. Potyriai:
  • E1. Išvardykite keletą potyrių, kuriuos norėtumėte turėti rytoj.
  • E2. Užsirašykite potyrį, kurį norėtumte patirti per ateinančius mėnesius.
  • E3. Aprašykite keletą potyrių, kuriuos norėtumėte patirti per ateinančius kelerius ar daugelį metų.

Pragmatiškai tuomet, tai, ką turime daryti pagal lygčių modelį F(X)=Y, arba „kažkas ? = kažkas kita“, -- yra, pažiūrėti, kur esame ir kur norime būti gyvenime, šių krypčių atžvilgiu, ir pagalvoti, kaip ten patekti. Pavyzdžiui, galite paklausti: „Kur norime būti aspekto "santykiai su kitais žmonėmis" atžvilgiu?“, arba „Kur norime būti sveikatos prasme?“ ir pan., ir padėti visiems judėti link nuostabių vietų laimės dimensijų erdvėje, spręsdami socialinės laimės lygtį drauge.

Pastaba: yra keletas dalykų, kuriuos draugas įvardijo, kaip „spontaniškumas“ ir „stebuklingumas“ , kurie galbūt neįeina į aukščiau išvardytas kategorijas, nors galbūt juos galima priskirti kategorijai „potyriai“.

Mindey,
(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Ir čia yra vaizdo įrašas paaiškinantis paprastą naudojimosi būdą.  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

Taigi, jei man įdomu, kaip šie veiksniai apibendrinti. Kokie atitikmenys būtų primityvesniam gyvenimo tipui, pavyzdžiui, tarkim, uodai?

 1. Reikšmė: saviraiškos priemonė (apvaisinimas patinams, kiaušinių dėjimas patelėms).

 2. Sveikata: bendras funkcionavimas.

 3. Santykiai: su kitu uodo (-ų) vaisingumui ir su kraujo donoru (-ais).

 4. Finansai: keitimasis spermatozoidais dėl palikuonių padidėjimo?

 5. Patirtis: tręšimas, šėrimas, kiaušinių dėjimas, geriamasis vanduo, nektaras.

Matyt, finansai yra savotiškas abipusis socialinis reiškinys, kai vyksta strateginiai mainai: vienas atiduoda kitam mainais už ką nors kita, kas egzistuoja. Tokiais primityviais atvejais kaip uodai nėra išvystytos finansinės sistemos, tačiau vis tiek įmanoma nustatyti, kur vyksta strateginiai socialiniai mainai.

Bendruomeniškose rūšyse, kurių vaidmenys pasiskirsto, šie mainai tikriausiai yra labiau išsivystę. Pavyzdžiui, finansinį pobūdį galima priskirti tai, kad bičių dronai gali gauti „nemokamą“ medų mainais už tai, kad padidėtų palikuonių genetinė įvairovė.

Tačiau tai nereiškia, kad finansinė sistema būtinai yra aukštesnio intelekto požymis, pavyzdžiui, žemesnės kategorijos gyvenimas, kaip ir mūsų organus sudarančios ląstelės, yra tam tikros finansinės sistemos, kurią skatina kraujas ar ATP ir kitos molekulės kaip valiutos forma.

So, if I'm wondering how do these factors generalize. What would be the equivalents for a more primitive type of life, like, say, a mosquito?

 1. Meaning: self-expression (fertilization for males, laying eggs for females).
 2. Health: overall functioning.
 3. Relationships: with another mosquito(s) for fertility, and with a blood donor(s).
 4. Finance: exchange of sperm for probability increase of progeny?
 5. Experiences: fertilization, feeding, laying eggs, drinking water, nectar.

Apparently, finance is a kind of social reciprocal phenomenon, where strategic exchange happens: one gives to another in exchange for something else of existential value. In such primitive cases like that of mosquito, there's no developed financial system, but it is still possible identify where strategic social exchange happens.

In more communal species with distributions of roles, these exchanges probably are more evolved. For example, one could attribute financial nature to the fact that bee drones may be getting "free" honey in exchange for increasing the genetic diversity for progeny.

It doesn't mean though, that financial system is necessarily a sign of higher intelligence, for example, lower order life, like the cells making up our organs, are entirely a result of a kind of financial system driven by blood or ATP and other molecules as a form of currency.  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Inyuki,

Man patinka formuluoti asmeninės laimės darbe „Autonomija“, „Tikslas“, „Meistriškumas“.

Šiuo metu man trūksta visų trijų, todėl darbe esu varganas.

I like the formulation of "Autonomy", "Purpose", "Mastery" of personal happiness at work.

I'm missing all three at the moment, as a result, I'm miserable at work.  : transiency, Mindey
  : -- 
  : -- 
  

chronological,

Saunus...

Smagu, kad šiandien apie tai diskutavau!!

Ir aš sakiau, kad muzika yra priežastis, kodėl aš šiandien gyvenu...

Grožis. Yra tikras laimės šaltinis. Formulių grožis, struktūrų grožis,

Universalios „grožio“ „meilės“ sąvokos

Ar jie gali tiesiog palaikyti santykius? Arba išraiška?

Ar grožis yra santykiai, ar patirtis? Arba prasmė?

Ar grožis yra turinio / funkcijos / proceso forma? Matematikai grožį matė skaičiais!

Kas yra tikslas...

Atsiprašau, aš vis dar negaliu užmigti... Tikiuosi, aš netrolinu Infiniti! Bet pagrindinės mintys visos ovah! Pats metas pamatyti, ką išmesti ir ką pasilikti kitam hoomanų ar hoomanų ciklo etapui!

Cool...

Funn enough I was discussing this today!!

And I said that music is reason why I'm alive today...

Beauty. Is a valid source of happiness. Beauty of formulas, beauty of structures,

The universal concepts of "beauty" "love"

Can they merely be under relationship? Or expression?

Is beauty a relationship, or an experience? Or a meaning?

Is beauty in content/function/process form? Mathematicians seen beauty in numbers!

What is purpose...

Sorry I still can't sleep... Hope I'm not trolling Infiniti ! But CORE thoughts all ovah! This is the time to see what to shed and what to keep for next phase of cycle of hoomans or hoowoomans!  : transiency
  : Mindey
  : -- 
  

Bassxn2,