Įgaudis

+1  

Transformuojamas plaukų lankelis, kaip žaislas kūrybinei energijai gaudyti

YAML Idėja

Daiktai sukelia jausmus. Aksesuarai - tai kaip suaugusiųjų žaislai. Įsivaizduokite plaukų lankelį, kuris atrodo kaip vainikas ar karūna. Šis plaukų lankelis, kaip objektas, simbolizuoja anteną, gaudančią kūrybinę energiją, sklindančią iš gamtos ir Visatos. Jis skirtas naudoti kaip kasdienis ritualinis objektas, padedantis susikurti kūrybinę nuotaiką ir patekti į kūrybinio srauto būseną (angl. "flow state") ir sau paskatinti įkvėpimą, a-ha akimirkas. Šios plaukų lanko karūnėlės dizainas primena aštuonkojo čiuptuvėlius. Čia aštuonkojo metafora pasirinkta neatsitiktinai. Aštuonkojis simbolizuoja daugialypumą, tinklinį mąstymą (kas ir yra kūrybiškumas) bei tapatybių pliuralizmą, kurį ir įgalina kūrybingas gyvenimo būdas.

Medžiagos

Medžiaga, iš kurios pagamintas šis plaukų lankelis, turi būti lengvai lankstoma. Aliuminis ar kitas nebrangus metalas turėtų tikti tam, kad įvairūs žmonės jį galėtų įsigyti. Lankstymosi bruožas yra gana svarbus - plaukų lankelis turi tikti įvairioms galvoms, bet taip pat ir transformuotis žaidžiant su aštuonkojo čiuptuvėliais priklausomai nuo nuotaikos ir intencijos.

Gamintojai

Įgaudis būtų gaminamas rankomis tam, kad propaguoti lėto laiko vertybes. Vietiniai gamintojai-dizaineriai informaciją, kaip pasidaryti Įgaudžio šabloną, rastų mūsų internetinėje svetainėje. Šie dizaineriai burtų bendruomeninius susitikimus, kurių metu pradedantieji Įgaudėjai (angl. Octahoopers) mokytųsi Įgaudimo meno (angl. Octahooping). Šių susitikimų metu, pradedantieji taip pat išmoktų chemijos ir apie medžiagas, apie metalus, planetos cheminius elementus. Tai yra svarbi kūrybinio proceso dalis, nes per chemijos studijavimą praktiškai, Įgaudėjai susikurtų sąryšį su gamta ir Žeme, ir tuo būdu padėtų kertinius akmenis savo kelionei link atsikuriančio kūrybingumo (angl. regenerative creativity).

Socialinis poveikis

Šis plaukų lankelis siekia keisti vartotojų įpročius ir dėmesį nukreipti nuo išorinio grožio į dėmesį vidiniam pasauliui ir patirčių refleksijai, iš ko ir gimsta kūryba. Įgaudis būtų dėvimas vienumoje, kūrybinio proceso metu, ne viešumoje ir ne su aplinkiniais.

Mano istorija

Ši idėja gimė pamąstant apie tai, kad naudojame tam tikrus drabužius ir papuošalus tam tikromis progomis. Pavyzdžiui, leidžiant laiką maisto gaminimui namuose, dėvime prijuostę, einant pasivaikčioti per lietų, dėvime lietpaltį, o kur dar specialūs proginiai drabužiai vestuvėms ar laidotuvėms. Bet o kurgi papuošalai kūrybiniam laikui?

Ruta,


(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Taigi, kaip katės ausys, bet aštuonkojų čiuptuvai?

// "pagauna kūrybinę energiją, kuri nusileidžia iš Visatos"

Man nepavyksta užfiksuoti, kaip tai daro. :)

// kuria aštuonkojo, kaip daugybės, tinklinio mąstymo (kūrybiškumo), tapatybių pliuralizmo simbolio, kurį įgalina kūrybingas gyvenimo būdas, metaforą.

Manau, kad jis turėtų mirgėti ir keistis, kad tai perteiktų. Ar jis veiktų kaip komunikacijos priemonė, perduodanti smegenų bangas tarp jį nešiojančių asmenų?

So, like a cat's ears, but octopus tentacles?

// "captures creative energy that lands from the Universe"

I fail to capture how it does it. :)

// builds up a metaphor of an octopus as a symbol of multitudes, a networked thinking (creativity), plurality of identities that creative lifestyle enables.

I'm figuring it would have to flicker and morph to convey that. Would it work as a communication tool that transfers the brainwaves between individuals wearing it?


Kaip be simbolikos šis plaukų lankelis galėtų užfiksuoti kūrybinę energiją, kuri nusileidžia iš Visatos?

Na, noriu ir aš tą atrasti :) Pirmos mintys, kurios kilo į galvą, kur: čiuptuvai būtų gaminami iš metalo, kuris reaguoja į aplinkos energetinius laukus ir jis sukasi/juda remiantis energija ore. Tęsinys...

// Manau, kad jis turėtų mirgėti ir keistis, kad perteiktų tą [aštuonkojo simbolį]. Ar tai veiktų kaip komunikacijos priemonė...

Hmm, kaip „bendravimo priemonė su savimi“, o ne su kitais ją dėvinčiais. Tokia yra „Octahoop“ esmė: įsitraukti į kūrybinį srautą iš nieko, tik sąveikaujant su savimi (kaip gyva sistema: protu ir kūnu) ir natūralia aplinka stebint ir žaidžiant.

Taigi aš nuėjau toliau, kad įsivaizduočiau, kaip „Octahoop“ galėtų padėti bendrauti su savimi?

Pirma, aš įsivaizduoju, kad kelyje nešioju „Octahoop“. Taigi kiekvienas čiuptuvas būtų tarsi stebėtojo įrankių laikiklis: mini žiūronas, mažytis mikroskopas, vamzdelis su popieriumi ir rašikliu, mini žibintuvėlis – viskas, ko man reikia, kad galėčiau bendrauti su aplinka. Čia praverstų pridėti funkciją, paverčiančią šį plaukų lankelį vėriniu: po kaklu nešiotis stebėjimui skirtus įrankius, kur rankos greičiau išima įrankį iš čiuptuvo. (Taip pat, jei važiuočiau į miestą tyrinėti, mielai jį nešiočiau ir kaip vėrinį, kad jis nepritrauktų dėmesio, bet vis tiek su savimi turėčiau savo kūrybinį inkarą ir stebėtojo įrankių rinkinį).

Galiausiai būtų naudinga čia įtraukti nešiojamą technologinę funkciją, matuojančią smegenų bangas ir atsipalaidavimo / streso būsenas, kurias vėliau galima susieti su kūrybiniu srautu ir kūrybinio chaoso modeliu. Taip pat norėčiau išmatuoti žingsnius (siekiant sukurti kūno intelekto idėją) ir vietą, pažiūrėti, kuriose miško vietose užfiksavau tas idėjas, kylančias iš Visatos :) Taigi taip, programėlė, skirta sau naudoti kietas papildymas.

Taigi apskritai „Octahoop“ galėtų veikti kaip išsamus ir naudingas stebėtojo įrankių rinkinys bei simbolinis kūrybiškumo inkaras.

Man labai smagu įsivaizduoti šio stebėtojo draugą!! DAUG JUOKO :)

How beyond symbolism could this hairhoop capture creative energy that lands from the Universe?

Well, I want to discover that too :) First thoughts that came to mind where: tentacles would be made from a metal that reacts to the energetic fields in the environment and it twists/moves based on energy in the air. To be continued...

// I'm figuring it would have to flicker and morph to convey that [octopus symbol]. Would it work as a communication tool...

Hmm, as a "communication tool with self" rather than with others wearing it. That's the point of Octahoop: getting into a creative flow from nothing just interaction with the self (as a living system: the mind and the body) and the natural environment, through observation and play.

So I went further to imagine how could Octahoop help communicate with the self?

First, I imagine wearing Octahoop outside on the move. And so each tentacle would be like a holder of observer's tools: a mini binocular, a tiny microscope, a tube with paper and a pen, a mini torch - all I need to interact with the environment. Here, adding a function to transform this hairhoop into a necklace would be useful: carrying tools for observation under the neck where hands can faster take out a tool out of a tentacle. (Also, if I happen to go to the city for exploration, I'd love to wear it as a necklace too, so that it doesn't bring attention, but still have my creative anchor and observer's toolkit with me).

Lastly, it would be useful to include a wearable tech function here measuring brainwaves and states of relaxation/stress that can then be correlated with creative flow and a pattern of a creative chaos. I'd like to measure steps (to build up on a body intelligence idea) and location too, to see in which places in the forest I captured those ideas landing from the Universe :) So yeah, an app for self use would be a cool addition.

So overall an Octahoop could extend to work like a complete and useful observer's toolkit as well as a symbolic creativity anchor.

I'm really having fun imaging this observer's friend!! LOL :)


Ar šis lankelis gaudytų radijo bangas?


// kasdienis ritualinis objektas, padedantis susikurti kūrybinę nuotaiką ir patekti į kūrybinio srauto būseną (angl. "flow state") //

Idėja neaprašo, kaip gi šis "įgaudis" pasiektų minimą "kūrybinio srauto būseną" -- iš aprašymo išplaukia, kad vien ritualas ir "aštunkojo simbolizmas" turėtų kažkaip padėti pasiekti šią būseną, tačiau simbolizmas yra labai subjektyvus, ir priklauso nuo konkretaus vartotojo vaizduotės, todėl nesprendžia problemos "kaip pasiekti flow state" bendrai, ir potencialiai spręstų problemą galbūt tik tiem žmonėm, kuriem tas simbolizmas yra ypatingas.

Apskritai, primena Twi’lek'ų uodegas iš StarWars.

Norint geresnių rezultatų, reikėtų prieš rašant pamąstyti ir atrasti, kaip tas aksesuaras veiktų, - nes bepigu sakyti, kad jis kažkaip vat aštunkojis ant galvos kažkaip sukurs "kūrybinio srauto būseną", - reikėtų paaiškinti, kaip gi jis tą padarytų be vartotojo savitaigos -- nes pakankama savitaiga gali sukurti įvairiausias būsenas, ir tada sunku pasakyti, ar ta būsena atsirado dėl aksesuaro ar tiesiog dėl savitaigos.


[Inyuki], šis lankelis yra visų pirma žaislas, o žaislų funkcija yra suaktyvinti vaizduotę su jais žaidžiant.

Dėl ritualo, taip ritualas yra esminė šios idėjos dalis. Šis lankelis veikia kaip naujovė ritualuose, kurie dažniausi vyksta būryje, o ne vienumoje kaip šiuo atveju. Ir kaip papuošalas, šis lankelis yra dėvimas vienumoje, o ne su aplinkiniais. Taip pat ritualai tradiciškai yra naudojami garbinimui ar žmogaus transformacijai iš vieno gyvenimo etapo į kitą. Tačiau nesu tikra ar ritualai yra naudojami kūrybiškam gyvenimui įprasminti. O Įgaudis tam ir skirtas.

Aštuonkojo simbolizmo šaknys yra Gyvųjų Sistemų filosofijoje, kuri sako, jog žmogus yra visatos vaikas, gebantis kurti su tokia pat energija, kaip kuria visata. O kūrybinis mąstymas ir refleksija ir yra raktas į tokį prasmingą kūrybinį procesą. Aštuonkojis čia pasirinktas neatsitiktinai, tai yra nelinijinio mąstymo, lankstumo, susisiejimo per fraktalus simbolis, kurio esmė - Gyvosios Sistemos - o žmogaus kūrybinis mąstymas, pats žmogus, planeta Žemė ir Visata taip pat ir yra tokios pačios gyvosios sistemos, bendrai veikiančios per tuos pačius principus.

Šiuo atveju simbolis nėra paliekamas būti simboliu, bet yra įprasminamas per naudingą daiktą - plaukų lankelį - ir tuo būdu tampa kūrybingo kelionės kelrodžiu.

O dėl funkcijos, esu pastebėjusi [Mindey] klausimą apie šio lankelio funkciją gaudyti energiją. Mano atsakymas kolkas yra nežinau. Kai sužinosiu būtinai pasidalinsiu ir čia.

Pridedu istoriją iš savo močiutės, kuri žadina mano smalsumą ir galbūt padės rasti atsakymus. Ji turėjo draugą energetiką, o jis turėjo tokį įrankį, vadinamą "virgule", su kuria jis dirbo energetinį darbą - virgulė pagaudavo energetinius laukus aplinkoje ir judėdavo. Mane domina, kaip tai vyko. Galbūt tai buvo metalo sąveika su aplinka? Galvoju apie tai ir kaip ši mintis siejasi su Įgaudžiu. Manau, kad gali sietis, nes apskritai aš laikau kūrybą dvasine praktika, kuri neša vidinę ramybę. Manau, kad atsakymas dėl funkcijos gali kažkada atsirasti irgi.  : Inyuki
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,

Taip pat turiu pridėti, jog mąstau ir vystau idėjas simbiotiškai. Dažnai nepati atrandu atsakymus, bet keliu klausimus ar jungiu daleles, pasidalintas kitų žmonių. Taigi ir šioje idėjoje visada įdomu idėją modifikuoti su kitų žmonių idėjomis ir pažiūrėti kur bendra-kūryba mus nuves.  : Inyuki
  : -- 
  : -- 
  

Ruta,

Aštunkojis man simbolizuoja neuroną.  : Ruta
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

Aštuonkojis man taip pat simbolizuoja grybienos tinklą. Vaikščiodamas žmogaus kūnas liečia žemę (tinklą): sąveika tarp dviejų sistemų. Sąveika visada kažką sukelia.

The Octopus also symbolises a mycelium network for me. When walking, the human body touches the earth (the network): the interaction between two systems. The interaction always sparks something.