Problemos: METIKosmoso technologijos.

Rašykime į Galaktikas

+4  

Laikydami kitas galaktikas tarsi kompaktiniais diskais, ir rašydami į jas informaciją, galėtume išlikti ateities civilizacijų protuose.

YAML Idėja

Tariant, kad signalų siuntimas ateivių civilizacijoms dažnai bus laikomas rizikingu (dėl baimės, kad labiau pažengusi civilizacija sužinojusi gali atskristi ir sunaikinti kitą mažiau pažengusią civilizaciją), mažai tikėtina, kad kitos Paukščių Tako civilizacijos bandys signalizuoti visoms Paukščių Tako žvaigždėms, ir tikriausiai tiesiog neatsakys į mūsų signalus dėl strateginių ir politinių priežasčių.

Taigi, statistiškai (dėl žvaigždžių skaičiaus kampiniame plote) ir iš rizikos analizės pusės (dėl saugaus atstumo) atrodo, kad mes turėtume turėti kur kas didesnę viltį atrasti ateivius ieškodami jų ne kaimynystėje, o kitose galaktikose. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad detektavome informatyvų signalą iš kitos intelektualios civilizacijos kažkur Andromedos galaktikoje: tokiu atveju signalas, kurį gavome būtų jau 2.5 milijonų metų senumo, ir mes spėliotume -- ar toji civilizacija vis dar egzistuoja? Yra daug laiko pasiruošti už milijonų metų būsiančiam susitikimui, tad jaustumėmės saugiau nusiųsti atsakymą atgal, ir toliau periodiškai transliuoti jiems informaciją apie save, ypač, jei gautume periodinį signalą iš tos civilizacijos, kuris būtų tarsi periodiniai naujienraščio pranešimai apie tos kitos civilizacijos gyvenimą.

Jei signalai iš ateivių kitoje galaktikoje būtų periodiniai ir ilgalaikiai, su kaskart vis nauja informacija, tai būtų kažkas, kas tikrai pritrauktų dėmesį ir taptų kasdienių naujienų dalimi, tarsi serialas apie kitą pasaulį iš 2.5 mln. metų praeities, mūsų šiandieniniame gyvenime. Įkvėpti tokios galimybės, mes galėtume taip pat pradėti projektą apie tai, kaip su galingais lazeriais nukreiptais į artimą galaktiką, galėtume transliuoti apie save tolimoms civilizacijoms, kurios galbūt kol kas dar net neegzistuoja, ir egzistuos tik tolimoje ateityje, kuomet galbūt mūsų jau nebebus.

Pavyzdžiui, vienas lazeris galėtų siųsti duomenų paketų serijas kiekvienai žvaigždei Andromedos galaktikoje, naudojantis panašiais lazerio krypties kontrolės algoritmais, kuriais rašome informaciją į kompaktinius diskus (CD) (tik su daugiau bitų kiekvienam taškui), ir įrašant vieną ir tą pačią žinutę visoms Andromedos galaktikos žvaigždėms per kokį mėnesį, o galbūt per metus, ir tokį naujienų įrašymo ir nusiuntimo procesą kartoti periodiškai. Tokiu būdu visos civilizacijos Andromedos galaktikoje, kurios turi tiesioginį Paukščių Tako galaktikos vaizdą, galėtų gauti periodines naujienas apie mus. Tai, be abejo, padidintų tikimybę, kad jei kažkas tenai ateityje mus detektuos, ir jei kitos civilizacijos kitose galaktikose dėl panašių priežasčių imtųsi rašyti į Paukščių Tako galaktiką, tuomet mums tikriausiai užtektų jau esamų ar šiek tiek galingesnių teleskopų tai informacijai priimti: galėtų prasidėti tarpgalaktinis pašnekesys kaip realus reiškinys, kuris ir toliau vyksta, nes per labai didelius laiko ir erdvės atstumus, net ir potencialūs priešai turi pakankamai laiko susidraugauti, ir nežinia, ar jie tebeegzistuoja.

Visa tai būtų įmanoma tik todėl, kad, kaip sakoma "paėmus galingiausius šiuolaikinius lazerius ir sujungus su didžiausiais teleskopų veidrodžiais, lazerių impulsai gali sukurti tokį stiprų signalą, jog žiūrint iš daugiau kaip tūkstančio šviesmečių atstumo, jis atrodytų tūkstantį kartų ryškesnis nei Saulės šviesa" -- taigi, tai reiškia, kad naudojant ypatingai galingus ir kryptingus lazerius, galėtume padaryti, kad gyventojai kitoje galaktikoje galėtų fiksuoti naujos periodiškai mirgančios žvaigždės (arba Saulės žybsnius lazerio spektro linijoje) atsiradimą Paukščių Tako galaktikos vaizde. Su pakankamai galingais teleskopais skenuojant galaktiką, galima būtų tokias mirgančias žvaigždes atrasti, išmatuoti jų spektrus, ir atradus, kad tie spektrai yra specifiniai lazeriams, nukreipti dedikuotą teleksopą jiem registruoti didesniu dažniu.

Rezultate, galėtume dalintis savo civilizacijų istorijomis ir skaityti tarp-galaktinius naujienraščius, -- ir "skaityti žvaigždes" reikštų nebe astrologiją, o žinių ir išminties sėmimąsį iš kitų protingų civilizacijų istorijų.

Mindey,

(nesiųsti pranešimų) (nebūtinas) Prašome prisijungti.

Ar ketinate siųsti lazerinio kanalo „Žemės dienoraštį / Žemės radiją“ į Andromedos galaktiką?

:)

是要向仙女座星系发送激光频道的“地球博客/地球广播”吗? :)  : -- 
  : Mindey
  : -- 
  

尹与及,

Na, idėja yra kažkas tokio. Na, mes galėjome pasirinkti artimiausių galaktikų rinkinį, kad tai padarytume.

Well, the idea is something like that. Well, we could choose a set of closest galaxies to do that.  : Mindey
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

Netoliese esanti galaktika ... Didysis Magelano debesis ... nuo 160 000 šviesmečių ...

附近的星系……大麦哲伦星系……16万光年远……  : -- 
  : -- 
  : Mindey
  

尹与及,

LMC greičiausiai yra per arti, todėl gali būti laikomas pavojingu pranešti.

Ir ... jei mes atsiųstume naudingiausią informaciją išgyvenimui, ar mes tai vadintume tarpgalaktine meile, nes iš tikrųjų gali būti [bendras tikslas] (https://blog.mindey.com/2017/01 / 03 / pabėgti-entropiškai-juodosios skylės kartu /

LMC is probably too near, and thus may be considered dangerous to message to.

And,... if we send the most useful information for survival of information, would we call this -- intergalactic love, as there actually may be a common goal of preserving information. Additionally, if we do start think together as a civilization, what to send to the future civilizations, it may help us as a civilization politically.  : 尹与及
  : -- 
  : -- 
  

Mindey,

Žinodami, kad žalios žvaigždės Visatoje negali egzistuoti natūraliai, galime tikslingai sukurti žaliąją žvaigždę (nuoroda nukreipia į vaizdo įrašą, kuriame atsakoma, kodėl žalios žvaigždės gali neegzistuoja) su žaliu lazeriu, kuris atrodo žalias tiems, kurie žiūri „MilkyWay“ galaktiką iš Andromedos;) Kita vertus, galbūt tai, kad mes ir gyvybė Žemėje pirmiausia matome regos spektrą, yra gana atsitiktinis, - kas ten ieškoti žvaigždžių, turinčių 520 arba 532 nm bangos ilgio šviesą?

Knowing that green stars can't exist naturally in the Universe, we could purposefully make a green star (link leads to a video answering why green stars can't exist) with a green laser to appear green to someone viewing MilkyWay galaxy from Andromeda ;) On the other hand, perhaps the fact that we and life on Earth primarily sees in the visual spectrum is quite random, -- who out there would be looking specifically for stars with 520 or 532 nm wavelength light?


Pagalvojus apie signalų siuntimo periodiškumą: tikriausiai gera pradžia galėtų būti planetų orbitos periodo vidurkis gyvenamosiose zonose, padalytas iš skaičiaus nuo 6 iki 12. Darant prielaidą, kad dauguma technologinių civilizacijų turės į rankas panašias galūnes, kurių kiekvienas turėjo nuo 3 iki 6 pirštų, ir tikriausiai naudojo jas kaip atskaitos bazę skaičiuojant ir padalinant savo metus (orbitinį periodą) į tokį skaičių atskaitos bazės dalių. .

Thinking of periodicity of sending signals: probably median orbital period of planets within habitable zones divided by a number between 6 and 12 could be a good start. This is assuming that most technological civilizations will have evolved hand-like limbs, which had from 3 to 6 fingers each, and likely used them as reference base for counting and dividing their year (orbital period) into this number of parts in the reference base.